Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Aby korzystać z serwisu e-diagnoza.com oraz programu diagnozującego dostępnego na stronie serwisu konieczna jest akceptacja poniższego regulaminu ("Regulamin").

§ 1 Definicje

 1. Serwis - serwis e-diagnoza.com, którego pomysłodawcą i właścicielem jest Damian Lewandowski zwany poniżej „Administratorem”. Serwis jest dostępny pod głównym adresem Internetowym www.e-diagnoza.com.
 2. Program diagnozujący – oprogramowanie komputerowe dostępne na stronie www.e-diagnoza.com stanowiące integralną część Serwisu.
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Wirtualna Diagnoza – informacja, zwana niżej „Diagnoza”, wygenerowana przez Program na podstawie danych wyselekcjonowanych przez Użytkownika oraz odpowiedzi udzielonych na pytania zadane przez Program w trakcie procesu diagnozowania. Ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może zastąpić profesjonalnej konsultacji lekarskiej.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 2. Informacje zawarte oraz wygenerowane przez Serwis mogą być używane wyłącznie do użytku osobistego i nie komercyjnego.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za reklamy oraz treści publikowane w Serwisie przez inne podmioty niż Administrator i pracownicy Administratora.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu (w tym również z Programu) jest bezpłatne.
 2. Program oraz wszystkie treści znajdujące się w Serwisie oraz informacje w postaci Diagnozy wygenerowanej przez Program mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą być traktowane jak porada, konsultacja lub diagnoza lekarza.
 3. Dyskusje, treści, wątki medyczne w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i zastosowanie ich w praktyce każdorazowo powinno być skonsultowane podczas osobistej wizyty u specjalisty. Informacje, rady i sugestie zamieszczone w Serwisie nie mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem. Mają one charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Nie należy ich rozumieć jako:
  • konsultacji zastępującej osobistą wizytę u specjalisty, udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152),
  • wskazań, w jaki sposób należy korzystać z danego sprzętu, leku, środka leczniczego, czy też innego wyrobu medycznego,
  • postawienia diagnozy, czy rozpoznania choroby,
  • wskazań dotyczących sposobu leczenia, czy wyboru formy terapii.
 4. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkownika informacji jaką jest Diagnoza i wszystkich treści znajdujących się w Serwisie. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za podjęte działania i skutki zaniechań w związku z uzyskaną Diagnozą.
 6. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków farmaceutycznych wymienionych w niniejszym serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Administrator nie odpowiada za stosowanie wymienionych w Serwisie leków oraz innych środków farmaceutycznych.
 7. Kradzież własności intelektualnej jest przestępstwem zgodnie z art. 116 Prawa autorskiego. Dokonując kradzieży wyrażasz zgodę na pobranie z Twojego komputera i przetwarzanie przez właściciela programu wszystkich Twoich danych. Uzyskane dane zostaną wykorzystane w celu zgłoszenia popełnionego przestępstwa zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 4 Dane osobowe

 1. Przetwarzane dane są tylko do wiadomości i na użytek Serwisu i prawidłowego funkcjonowania Programu.
 2. Gromadzenie numerów IP niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania programu diagnozującego. Dane przypisane do numerów IP będą wykorzystywane wyłącznie do celów technicznych, gromadzenia danych statystycznych związanych z Serwisem oraz do ustalenia przybliżonej lokacji Użytkownika w celu ewentualnego przedstawienia oferty reklamowej.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na Forum przez Użytkowników oraz popełnianie przez nich naruszeń prawa oraz dóbr osobistych innych Użytkowników Forum. Administrator ma prawo do usunięcia nieodpowiednich jego zdaniem treści i informacji bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik nie może:
  • wykorzystywać Serwisu do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu,
  • używać wulgaryzmów,
  • używać zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  • łamać zasad netykiety (treść netykiety można znaleźć na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta,
  • rozpowszechniać treści pornograficznych oraz wszelkich treści propagujących działanie niezgodne z polskim prawem,
  • promować innych stron internetowych,
  • umieszczać wielokrotnie tych samych tekstów/zdjęć,
  • wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej,
  • podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działać na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich,
  • korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych przez siebie w Serwisie. Materiały te nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich.
 5. Użytkownik umieszczając materiały w Serwisie udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych materiałów oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.
 7. Za niestosowanie się Użytkownika do Regulaminu mogą zostać nałożone blokady czasowe na korzystanie z części opcji Serwisu.
 8. Administrator bez konieczności informowania może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu.
 9. Użytkownikowi zakazuje się reklamy oraz handlu lekami, farmaceutykami i usługami medycznymi. Zakaz ten nie dotyczy Administratora a także uprawnionych przez niego partnerów Serwisu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował sprawnie, bez zakłóceń oraz umożliwiał swoim Użytkownikom korzystanie z niego.
 2. Regulamin serwisu dostępny jest pod adresem e-diagnoza/regulamin.
 3. Z ważnych powodów, zwłaszcza organizacyjnych, technicznych lub prawnych, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez uzasadniania przyczyny. Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30. 03. 2012.

NAJNOWSZE ZMIANY

 • Zwiększono dokładność programu diagnozującego.
 • Baza danych chorób została wzbogacona o nowe objawy.
 • ©2011-2022 e-diagnoza.com Wszelkie prawa zastrzeżone.