Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
1. KROK I - Dane startowe

Jest to pierwszy panel który, ukaże się po uruchomieniu programu diagnozującego.

diagnozowanie

Został on podzielony ze względu na rodzaj wprowadzanych danych na dwie części: obowiązkową i opcjonalną.

Część obowiązkowa obejmuje dwie kontrolki odpowiedzialne ze wybór płci oraz wieku osoby diagnozowanej.

diagnozowanie

Wyboru płci dokonuje się poprzez kliknięcie odpowiedniego pola znajdującego się z lewej strony nazwy płci. Wiek przedstawiony jest przedziałami obejmującymi poszczególne etapy życia człowieka. Wybór następuje poprzez zaznaczenie określonej pozycji na liście.

Część opcjonalna dostarcza pola, których uzupełnienie może wpłynąć na wystawienie bardziej precyzyjnej diagnozy. Podanie kodu pocztowego poinformuje program o obecnej lokalizacji chorego i w zależności od jego położenia kojarzy diagnozę chorego z rejonami zachorowania na daną chorobę. Wpisanie adresu email osoby diagnozowanej stanowi identyfikator służący do powiązania wcześniej wystawionych diagnoz z obecną diagnozą chorego i może wpłynąć na jakość diagnozy poprzez uwzględnienie tendencji osoby diagnozowanej do zachorowań na daną chorobę.

diagnozowanie

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć na przycisk DALEJ znajdujący się u dołu okna. Spowoduje to przejście do następnego etapu diagnozowania.

1.1 Panel nawigacyjny

Jest to panel umiejscowiony w dolnej części okna programu. Składa się on z trzech przycisków: DALEJ , WSTECZ oraz NOWA DIAGNOZA. Przyciski DALEJ i WSTECZ do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi krokami procesu, natomiast przycisk NOWA DIAGNOZA, który jest widoczny tylko w kroku 3, spowoduje rozpoczęcie nowego diagnozowania. Ponadto w panelu tym może pojawić się znak czerwonego wykrzyknika. Po najechaniu na niego kursorem zostanie wyświetlony komunikat informujący o zaistniałym problemie.

diagnozowanie
2. KROK II - Wybieranie objawów

Panel kroku 2 ma ułatwić wybór objawów i podzielony został na trzy obszary - A, B, C.

diagnozowanie
2.1 Obszar A - Model człowieka

Obszar A przedstawia model człowieka i w zależności od wyboru płci w KROKU I będzie to kobieta bądź mężczyzna. Służy on do wyboru części ciała którego dotyczy objaw (np. ból głowy będzie zlokalizowany w części głowa). Najechanie kursorem na wybrany obszar ciała spowoduje podświetlenie go oraz podpisanie. Wybór żądanej części ciała nastąpi z chwilą kliknięcia lewym przyciskiem myszy w określonym obszarze co jednocześnie spowoduje przybliżenie wybranego obszaru i umożliwi wybranie podobszarów (np. po wybraniu ręki będzie możliwość wybrania palców).

diagnozowanie

Oddalenie od wybranego obszaru następuje poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na modelu człowieka bądź użyciu przycisku Oddalenie znajdującego się poniżej. Wybór objawów niezwiązanych z częściami ciała następuje poprzez użycie przycisku Objawy ogólne znajdującego się poniżej modelu człowieka. Przycisk ten, w przypadku gdy została wybrana określona część ciała, będzie widoczny dopiero po oddaleniu widoku modelu. Przycisk obróconej strzałki znajdujący sie poniżej modelu służy do przełączania pomiędzy widokami przód/tył.

2.2 Obszar B - Lista dostępnych objawów

Wybieranie poszczególnych części ciała z obszaru A wpływa na wygląd obszaru B obsługującego wybór objawów z dostępnej listy objawów. W przypadku wyboru palców z obszaru ręce lista objawów zostanie zawężona do objawów dotyczących tylko palców.

diagnozowanie

W górnej części obszaru B znajduje się pole umożliwiające wyszukiwanie objawów po nazwie. Po wpisaniu nazwy objawu wyszukiwanie rozpocznie się po użyciu przycisku SZUKAJ mieszczącego się z prawej części pola wyszukiwania bądź alternatywnie po wciśnięciu przycisku ENTER na klawiaturze. Poniżej pola umożliwiającego wyszukiwanie objawów znajdują się przyciski zakresu objawów informujące o aktualnym przedziale jaki obejmuje lista objawów poniżej. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi zakresami następuje poprzez klikanie na odpowiednie przyciski zakresu. Aktualnie wybrany przycisk zakresu oznaczony jest kolorem niebieskim. Głównym elementem obszaru B jest lista objawów umieszczona poniżej wybranego zakresu. Wybór objawu następuje poprzez zaznaczenie określonego objawu na liście objawów i użyciu przycisku WYBIERZ bądź alternatywnie poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie wybranego objawu. Rozwinięcie pełnej nazwy objawu, która nie mieści się w tabeli z listą objawów następuje poprzez najechanie na niego kursorem myszy.

diagnozowanie
2.3 Obszar C - Wybrane objawy

Wybrany objaw z obszaru B zostanie wyświetlony na liście wybranych objawów obszaru C.

diagnozowanie

Aby usunąć symptom z listy wybranych objawów należy użyć znaku X umieszczonego z jego prawej strony. Maksymalna ilość objawów możliwych do wybrania w KROKU 2 to osiem.

Poniżej listy wybranych objawów znajduję się kontrolka umożliwiająca uwzględnienie priorytetu objawów (domyślnie zaznaczone). Gdy priorytet objawów jest włączony wówczas objawy na liście już wybranych zostaną ponumerowane od 1 do 8 i zostanie im nadany odpowiedni priorytet - 1 objaw najważniejszy, 8 objaw najmniej ważny. Użytkownik powinien dokonać subiektywnej oceny, który objaw według niego jest najbardziej istotny.

Po wybraniu objawów należy wybrać przycisk DALEJ znajdujący się u dołu okna. Spowoduje to przejście do następnego etapu diagnozowania. W przypadku, gdy żaden z objawów nie został wybrany wyświetlony zostanie czerwony wykrzyknik.

2.4 Dodatkowe informacje o objawie

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o objawie należy użyć przycisku POKAŻ SZCZEGÓŁY znajdującego się u dołu obszaru B. Spowoduje to przełączenie obszaru C w panel informacyjny.

diagnozowanie

W górnej części panelu informacyjnego umieszczono informacje o nazwie objawu oraz poniżej link do strony z opisem objawu. W przypadku, gdy do wybranego objawy są przypisane zdjęcia zostaną wyświetlone ich miniatury w środkowej części panelu. Kliknięcie wybranej miniatury zdjęcia otworzy galerie zdjęć objawu.

diagnozowanie

Z prawej części zdjęcia znajduje sie informacja o aktualnie wybranym zdjęciu oraz o ilości wszystkich zdjęć. Poniżej zdjęcia mieszczą się dwa przyciski POPRZEDNIE oraz NASTĘPNE służące do przełączania poszczególnych zdjęć wybranego objawu. Aby zamknąć galerie objawu należy użyć polecenia ZAMKNIJ znajdującego sie w prawym górnym rogu okna.

Aby zamknąć panel informacyjny i wrócić do standardowego obszaru C z listą objawów należy użyć przycisku UKRYJ SZCZEGÓŁY znajdującego się u dołu obszaru B.

3. KROK III - Pytania uzupełniające

W kroku tym użytkownik poproszony zostanie o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, które doprowadzą do wystawienia diagnozy.

diagnozowanie

Pytania są podzielone na 3 kategorie: OBJAW, CZYNNIK RYZYKA i LABORATORIUM. Pytania o objaw należą do najczęstszych pytań. Pytania o czynnik ryzyka występują rzadziej i dotyczą trybu życia oraz czynników środowiskowych. Trzecią grupę pytań (laboratorium) obejmują pytania które zawierają informacje pochodzące z wyników wcześniejszych badań diagnostycznych i/lub od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty np. morfologia krwi, USG jamy brzusznej, zdjęcia RTG, itp. Udzielanie odpowiedzi następuje poprzez użycie jednego z trzech przycisków - TAK, NIE, oraz NIE WIEM. W przypadku trzeciej kategorii pytań (laboratorium) zamiast przycisku NIE WIEM dostępny jest przycisk POMIŃ.

Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje o danym objawie należy wybrać link znajdujący się pod polem z nazwą objawu. W przypadku, gdy do danego objawu zostało przypisane zdjęcie zostanie wyświetlony przycisk ZDJĘCIE z prawej strony linku. Jego użycie spowoduje otwarcie galerii zdjęć danego objawu.

Wraz z udzielaniem odpowiedzi napełnieniu ulega pasek postępu umieszczony w dolnej części panelu oraz dostępny staje się przycisk z symbolem strzałki skierowanej w lewo służący do cofanie udzielonych wcześniej odpowiedzi dotyczących wirtualnego wywiadu.

diagnozowanie

Informuje on użytkownika jak jego odpowiedzi wpływają na proces zbierania informacji przez program diagnozujący. Gdy postęp diagnozy wyniesie 100% program diagnozujący zbierze wystarczająco dużo informacji aby wydać diagnozę i proces diagnozowania zakończy się.

3.1 Tryb szybkiej diagnozy

W przypadku chęci zakończenia witualnego wywiadu i natychmiastowego wyświetlenia diagnozy należy skorzystać z przycisku SZYBKA DIAGNOZA który umiejscowiony jest poniżej panelu diagnozującego. Program diagnozujący wyda wówczas diagnoze bazując na dotychczas zdobytych informacjach.

diagnozowanie

Stosowanie tego trybu nie jest zalecane ze względu na możliwe mniejsze prawdopodobieństwo wystawienia trafnej diagnozy z powodu niedostarczenia wszystkich możliwych informacji podczas wirtualnego wywiadu.

3.2 Tryb skróconej diagnozy

Z chwilą, gdy program diagnozujący jest w stanie wydać już wstępną diagnozę tryb skróconej diagnozy stanie się dostępny. Aby użyć skróconej diagnozy należy skorzystać z przycisku SKRÓCONA DIAGNOZA znajdującego się z prawej strony poniżej panelu diagnozującego.

diagnozowanie

Stosowanie tego trybu nie jest zalecane ze względu na zawężenie obrazu diagnozy.

4. Wynik diagnozy

Końcowym efektem działania programu jest wyświetlenie panelu z diagnozą chorego.

diagnozowanie

Panel ten przedstawia grupę trzech najbardziej prawdopodobnych chorób, które odpowiadają objawom użytkownika wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Poniżej każdej z chorób znajduje się lista proponowanych leków. Kliknięcie na nazwę leku spowoduje przekierowanie do odpowiedniej strony.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o wybranej chorobie należy wybrać przycisk WIĘCEJ znajdujący się pod każdą z list proponowanych leków w przypadku danej choroby. Spowoduje to otwarcie panelu z dodatkowymi informacjami takimi jak: rozszerzona lista proponowanych leków, skrócony opis choroby oraz link do strony z szerszym opisem.

diagnozowanie

Aby zamknąć panel należy użyć polecenia ZAMKNIJ znajdujące się w prawym górnym rogu.

W przypadku, gdy u chorego zostanie zdiagnozowana więcej niż jedna choroba jednocześnie w panelu z diagnozą chorego zostaną wyświetlone dwie grupy.

diagnozowanie

Każda z grup odpowiednio dotyczy jednej z możliwych chorób.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@e-diagnoza.com

NAJNOWSZE ZMIANY

  • Zwiększono dokładność programu diagnozującego.
  • Baza danych chorób została wzbogacona o nowe objawy.
  • ©2011-2022 e-diagnoza.com Wszelkie prawa zastrzeżone.